Розвиток організаційної (корпоративної) культури та розбудова команди в Апараті Верховної Ради України

Розпочати

Опис курсу

В умовах реалізації парламентської реформи, зокрема в контексті реалізації кадрової політики, одним з першочергових завдань Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року визначено сприяння розвитку корпоративної культури, дотримання морально-ціннісних засад державної служби, професіоналізму, високих етичних стандартів та норм поведінки.

Навчальний курс розроблено з метою розвитку професійних знань, умінь та навичок працівників Апарату Верховної Ради України з питань формування ефективної команди, удосконалення корпоративної культури в Апараті.

Під час проходження курсу Ви дізнаєтесь про особливості розвитку корпоративної культури, ознайомитесь з основними характеристиками корпоративної культури як системи цінностей, її структурою, принципами та основними завданнями; отримаєте знання щодо типології та способів управління корпоративною культурою, дізнаєтесь про основні моделі корпоративної культури та підходи щодо її формування та розвитку в органах державної влади. Крім того, завдяки вивченню основних етапів формування дієвої команди, основ розв’язання конфліктних ситуацій та вирішенню питань з розвитку лідерства в команді та управління змінами, Ви опануєте навичками щодо розбудови ефективної команди в умовах розвитку оновленої корпоративної культури.

Навчальний курс складається з дванадцяти тем, які тематично об’єднані в чотири модулі. Бажаємо наснаги та успіхів у процесі навчання!

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

Доктор економічних наук, доцент, методологиня освітніх курсів та програм, експертка з акредитації освітніх програм.
Кандидат економічних наук (економіка та управління національним господарством), доцент Національного авіаційного університету. Методолог та розробник освітніх програм та курсів для державних установ та організацій.

Файли та матеріали

Програма-курсу 11 червня 2021